ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΕΦΕΤΕΙΑ (9)

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ (30)

 

1.

Διοικ. Εφετείο Αθήνας

   

Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

   

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο ΑΘήνας

Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2.

Διοικ. Εφετείο Πειραιά

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Λαμίας

Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Λειβαδιάς

 
   

3.

Διοικ.Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

 
   

4.

Διοικ.Πρωτοδικείο Πειραιά

 
   

5.

Διοικ.Πρωτοδικείο Ρόδου

 
   

6.

Διοικ.Πρωτοδικείο Σύρου

 
   

7.

Διοικ.Πρωτοδικείο Χαλκίδας

 

3.

Διοικ. Εφετείο Χανίων

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 
   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Χανίων

 

4.

Διοικ. Εφετείο Ιωαννίνων

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Κέρκυρας

 

5.

Διοικ. Εφετείο Λάρισας

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Βόλου

 
   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Λάρισας

 
   

3.

Διοικ.Πρωτοδικείο Τρικάλων

 

6.

Διοικ. Εφετείο Πάτρας

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Αγρινίου

 
   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

 
   

3.

Διοικ.Πρωτοδικείο Πάτρας

 
   

4.

Διοικ.Πρωτοδικείο Πύργου

 

7.

Διοικ. Εφετείο Τρίπολης

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Καλαμάτας

 
   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Κορίνθου

 
   

3.

Διοικ.Πρωτοδικείο Ναυπλίου

 
   

4.

Διοικ.Πρωτοδικείο Τρίπολης

 

8.

Διοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Βέροιας

Ε' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης

 
   

3.

Διοικ.Πρωτοδικείο Κοζάνης

 
   

4.

Διοικ.Πρωτοδικείο Σερρών

 

9.

Διοικ.Εφετείο Κομοτηνής

1.

Διοικ.Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης

 
   

2.

Διοικ.Πρωτοδικείο Καβάλας

 
   

3.

Διοικ.Πρωτοδικείο Κομοτηνής