ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1

  1. Ιδρύεται σωματείο με επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ»
  2. Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας.
  3. Η ΕΝΩΣΗ έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία της και παράσταση της Θέμιδας.

Διαβάστε ολόκληρο το Καταστατικό της Ένωσης