ΕΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διοργάνωσαν με επιτυχία στις 2,3 και 4/6/2006 συνέδριο στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ) με τίτλο «ο ρόλος των Διοικητικών Δικαστών στην Αντιμετώπιση Θεμάτων Μεταναστών και Προσφύγων». 

Από πλευράς τακτικών διοικητικών δικαστών παρουσίασαν εισηγήσεις οι εξής: 

1) Κύπρος Λουκαϊδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, 

2) Αρετή Γρηγορίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, 

3) Ευαγγελία Καραμπά, Πρωτοδίκης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, 

4) Βασίλης Φαϊτάς, Πρωτοδίκης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.