ΕΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στα Χανιά από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2006 Συνέδριο με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση - Περιβάλλον - Δάση» που διοργανώθηκε από την Ένωσή μας σε συνεργασία με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στο επιστημονικό μέρος του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα αξιόλογες εισηγήσεις και παρεμβάσεις στις επιμέρους θεματικές οι οποίες ήταν οι εξής: α) Η αναγκαιότητα ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου, β) Το σύστημα απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα, γ) Η συνταγματική προστασία του Περιβάλλοντος και των Δασών. Θέματα εθνικού και κοινοτικού δικαίου, δ) Σύνταγμα - Δικαστική Λειτουργία - Εισαγγελία και ε) Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ακολούθησε δε διάλογος και συζήτηση με έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον. Θα ήταν παράλειψή μας να μην επισημάνουμε την εξαιρετική κρητική φιλοξενία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, που θα μείνει αξέχαστη σε όλους τους συνέδρους.