ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος

Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24

ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777

FAX: 210-6998848

ΕΜΑΙL: enosidioikitikondikaston@gmail.com

     ή       enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

Αθήνα, 19.3.2020

Αρ Πρωτ. 26

 

 

    Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αθανάσιο Ράντο

    Προς το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Δημήτριο Κωστάκη

    Προς την Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Μαρία Καραμανώφ Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

  

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

            Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ενόψει της κατάστασης που διαμορφώνεται πανελλαδικά για τη δημόσια υγεία, όπως αποτυπώνεται στις εισηγήσεις των επιστημόνων, αλλά και στα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία έχουν ως κοινή συνισταμένη την κατά το δυνατό αποφυγή της μετακίνησης των πολιτών, ζητά, όσον αφορά τη διαδικασία της επιθεώρησης των διοικητικών δικαστών, να ανασταλεί έως το πέρας των έκτακτων μέτρων, το στάδιο της προσωπικής επαφής του επιθεωρητή και του επιθεωρούμενου (άρθρο 84 παρ. 7 εδ. δεύτερο του ΚΟΔΚΔΛ) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης – εξάπλωσης του κορωνοϊού από τη μετακίνηση εκατοντάδων συναδέλφων για τον παραπάνω σκοπό. Είναι αυτονόητο ότι μόλις λήξουν τα έκτακτα μέτρα αναμένουμε την πρόσκλησή μας από τους Επιθεωρητές προς ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιθεώρησης.

           

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ                                  ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                                        ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος

Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24

ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777

FAX: 210-6998848

ΕΜΑΙL: enosidioikitikondikaston@gmail.com

     ή       enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

Αθήνα, 13.3.2020

Αρ Πρωτ. 25

 

 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κοιν: Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια

  

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 12.3.2020 ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

            Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί ότι τα μέτρα που λήφθηκαν με την από 12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας (ΦΕΚ 833 Β΄) όσον αφορά τα διοικητικά δικαστήρια δεν είναι επαρκή. Τούτο διότι δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που τίθενται από το νόμο ή έχουν τεθεί από το δικαστήριο για την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, σχετικών εγγράφων, νομιμοποιητικών στοιχείων και υπομνημάτων (όπως εμείς είχαμε ζητήσει με την 24/12.3.2020 αίτησή μας προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας) και ως εκ τούτου αφήνεται ανέπαφο το μείζον, το οποίο είναι η προσέλευση δικηγόρων και κοινού στις γραμματείες. Ζητάμε εκ νέου να αποφασιστεί το παραπάνω μέτρο, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των προσώπων που θα μεταβαίνουν στις γραμματείες κατά το χρόνο της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, οι δε τελευταίες να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

           

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                              ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
ΕΜΑΙL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αθήνα, 12.3.2020
Αρ Πρωτ. 24

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
Κοιν. :Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, προς αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο οποίος μάλιστα χθες χαρακτηρίστηκε από τον Π.Ο.Υ. ως πανδημία, ζητά επιτακτικά να αποφασιστεί άμεσα η αναστολή των εργασιών όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας.


Πρακτικά πρέπει να οριστεί ότι αφενός οι υποθέσεις όλων των δικασίμων αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως, αφετέρου αναστέλλονται, αντίστοιχα με το χρόνο αναστολής των εργασιών των διοικητικών δικαστηρίων, όλες οι προθεσμίες (από το νόμο ή από το δικαστήριο) για την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, σχετικών εγγράφων, νομιμοποιητικών στοιχείων και υπομνημάτων. Εύλογη εξαίρεση μπορεί να περιλάβει α) την εξέταση αιτημάτων προσωρινών διαταγών ή άλλων μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, αντιρρήσεων κατά της κράτησης αλλοδαπών και παρατάσεων κράτησης και β) εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις τακτικής διαδικασίας. Η κρίση για τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα των τελευταίων να ανήκει στον πρόεδρο του δικαστηρίου κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου που θα υποβάλλεται δύο ημέρες πριν τη δικάσιμο.


Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να βοηθήσουμε στην εξειδίκευση της σχετικής έκτακτης ρύθμισης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ          ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
ΕΜΑΙL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα, 10.3.2020

Αρ Πρωτ. 23


ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας να λάβουν ειδικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας. Ειδικότερα, ζητά:

α) Να γίνει άμεσα απολύμανση όλων των χώρων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας
β) Να διατεθούν από το Κράτος τα ενδεδειγμένα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αντισηπτικά κλπ.) στους χώρους των Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας
γ) Να χορηγηθεί πρόσθετη άδεια με πλήρεις αποδοχές στους δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους των Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας σε περίπτωση που θα νοσήσουν οι ίδιοι ή ένα μέλος της οικογένειάς τους
δ) Να ληφθεί απόφαση αναστολής των εργασιών των Διοικητικών Δικαστηρίων που εδρεύουν ή μεταβαίνουν στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ             ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                   ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
ΕΜΑΙL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αθήνα, 9.3.2020

Αρ Πρωτ. 21

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΙΣΟΤΙΜΙΑΣ»


Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 8/3/2020 απόφασης της κυβέρνησης για ακύρωση των συνεδρίων σε όλη την επικράτεια για 4 βδομάδες, η ημερίδα με θέμα «Έμφυλη βία και κοινωνικές πρακτικές. Πλευρές της γυναικείας ανισοτιμίας» που θα συνδιοργανώναμε στις 14/3/2020 μαζί με το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας αναβάλλεται. Μετά τη λήξη ισχύος των έκτακτων μέτρων θα οριστεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ                ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                      ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

6/3/2020

Για την Ένωση Διοικητικών Δικαστών δεν είναι πλέον ανεκτή η αδράνεια της Πολιτείας στο ζήτημα της στέγασης των Διοικητικών Δικαστηρίων του Πειραιά. Τα Δικαστήρια αυτά (Διοικητικό Πρωτοδικείο του Πειραιά και Διοικητικό Εφετείο Πειραιά), παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσής μας εδώ και πολλά χρόνια, εξακολουθούν να εμφανίζουν τριτοκοσμική εικόνα, καθόσον στεγάζονται σε απολύτως ακατάλληλα, ανθυγιεινά και προφανώς επικίνδυνα κτήρια, χωρίς εξόδους ασφαλείας, με απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά δεν έχει συντηρηθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει καταπονηθεί και από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτό το έτος 1987. Μέχρι και η εξωτερική δοκός του παρουσιάζει ρηγματώσεις.

Οι χώροι των Δικαστηρίων αυτών, εξάλλου, είναι ανεπαρκείς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τον ετήσιο αριθμό υποθέσεων και τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Δεν διαθέτουν καν αίθουσα δικηγόρων και χώρους υποδοχής.

Απαιτούμε επιτέλους να μεταστεγαστούν τα Διοικητικά Δικαστήρια του Πειραιά σε σύγχρονα, υγιεινά και ασφαλή κτήρια, με επαρκείς χώρους εντός του ιστού της πόλης του Πειραιά. Δεν θα αποδεχτούμε όμως προτάσεις για μεταστέγαση σε εξίσου ακατάλληλα και καταπονημένα ακίνητα, όπως για παράδειγμα το ακίνητο επί της οδού Σκουζέ, για το οποίο γίνεται λόγος, όπου στεγάζονται σήμερα τα πολιτικά Δικαστήρια του Πειραιά.


Προτείνουμε ενδεικτικά την αξιοποίηση ενός προφανώς κατάλληλου κρατικού ακινήτου, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, επί της οδού Ακτή Κονδύλη 32 σε τμήμα του οποίου στεγάζονται σήμερα κάποιες τελωνειακές υπηρεσίες.


Ζητάμε οι φορείς του Πειραιά, αλλά και η κοινωνία της πόλης να σταθούν δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε. Γιατί η μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά σε σύγχρονα κατάλληλα κτήρια είναι πρωτίστως ανάγκη της πόλης του Πειραιά και των πολιτών της

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα, 27.2.2020
Αρ. πρωτ. 18

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει και της επικείμενης συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου νόμου ‘‘Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις’’, υποβάλαμε αίτημα στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα της αμοιβής των δικαστικών λειτουργούν που προεδρεύουν σε πειθαρχικά συμβούλια.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ                ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                      ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΨΗΦΙΣΜΑ
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών της 8ης Φεβρουαρίου 2020

Οι διοικητικοί δικαστές:

Επισημαίνουμε ότι η υποχρηματοδότηση της Δικαιοσύνης, οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές και σε προσωπικό και ιδίως σε δικαστικούς υπαλλήλους, οι απαράδεκτες συνθήκες στέγασης πολλών διοικητικών δικαστηρίων με εμβληματική περίπτωση τα Διοικητικά Δικαστήρια Πειραιώς (Πρωτοδικείο και Εφετείο), διαμορφώνουν ένα ανεπαρκές πλαίσιο λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης, για την ανατροπή του οποίου δεν επαρκεί η σκληρή εργασία των διοικητικών δικαστών που ασκούν ευσυνείδητα το λειτούργημά τους σε αντίξοες συνθήκες. Από την άλλη η διατήρηση των υφιστάμενων εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στη διοικητική δικαιοσύνη καθιστούν την τελευταία αγαθό πολυτελείας για τους πολλούς, ενώ η συμπίεση του δικαστικού ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες διοικητικών διαφορών, ιδίως στις φορολογικές διαφορές, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων υποσκάπτει ευθέως τη δικαστική λειτουργία.


Καταγγέλλουμε για πολλοστή φορά τις αντισυνταγματικές μειώσεις των συντάξεων και των δικαστικών λειτουργών, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί παρά την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.


Απαιτούμε τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δικαιοσύνης, την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές και την επίλυση του χρονίζοντος κτηριακού προβλήματος πολλών διοικητικών δικαστηρίων. Την ανάκτηση βασικών δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την άρση των πολύμορφων εμποδίων πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη. Την άμεση προώθηση προς ψήφιση στη Βουλή του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Την αποκατάσταση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σας προσκαλεί στην εκδήλωση που οργανώνει, με τη συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, για τη δημόσια ανάδειξη του κτηριακού προβλήματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Πειραιά την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 ώρα 14.00 στη αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς, 1ος όροφος).

Εισαγωγική ομιλία: Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Κεντρική ομιλία: Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Παρεμβάσεις:
Γιώργος Σταματογιάννης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς
Μαρία Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
Η συμμετοχή των διοικητικών δικαστών, ιδίως όσων υπηρετούν στα διοικητικά δικαστήρια του Πειραιά, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα διοικητικά δικαστήρια του Πειραιά είναι απαραίτητη προκειμένου να βρεθεί λύση στο διαχρονικό αυτό πρόβλημα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ               ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                      ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που θα γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 9.30η πρωινή, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας «Αίθουσα Μιχάλη Ζαφειρόπουλου» (Ακαδημίας 60), με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Οικονομικός απολογισμός
2. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Τα εκκρεμή προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και προώθηση των εκκρεμών αιτημάτων της Ένωσής μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ               ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                     ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

Σελίδα 5 από 10