ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
της 10ης Φεβρουαρίου 2024

Οι διοικητικοί δικαστές:

Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στα σχέδια κατάργησης και συγχώνευσης διοικητικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τη μορφή που θα λάβουν και την ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί.

Αξιώνουμε την ενίσχυση της χρηματοδότησης της Δικαιοσύνης, καθόσον οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές και σε προσωπικό, ιδίως σε δικαστικούς υπαλλήλους, είναι πολλές, ενώ οι συνθήκες στέγασης πολλών διοικητικών δικαστηρίων εξακολουθούν να είναι απαράδεκτες.....

 

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024 1

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024 2