ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αθήνα, 25.11.2022

Αρ. Πρωτ. 83

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :


«Παρέμβαση της ένωσης στη διαδικασία που έχει εκκινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κατάρτιση οδικού χάρτη για την ορθολογική οργάνωση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.                                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ.