Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών από το 1977

1988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΔ 13/02/1988

1987

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14/02/1987

1986

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1983 – 1986 ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1983 – 1986 ΜΕΡΟΣ Ε

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1983 – 1986 ΜΕΡΟΣ Δ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1983 – 1986 ΜΕΡΟΣ Γ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1983 – 1986 ΜΕΡΟΣ Β

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1983 – 1986 ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 06/09/1986

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/08/1986

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 08/02/1986

1985

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΑΠΟ 11/02/1984 ΕΩΣ 08/02/1985

ΠΡΩΤΟ ΕΜΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 12/10/1985
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΣ 10/02/1985
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΔ ΤΗΣ 09/02/1985

1984

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔ 1981-1984

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΕΔΔ 22/06/1984

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΔ 11/02/1984

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΔ 11/02/1984

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΔΔ 10/02/1984

1983

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΔ ΤΗΣ 29/05/1983

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΔ ΣΤΙΣ 28/05/1983

1980

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1976 - 1980 ΜΕΡΟΣ Γ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1976 - 1980 ΜΕΡΟΣ Β

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1976 - 1980 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ 26/09/1980

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1980

ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 14/06/1980

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/1980

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10/1980

ΕΔΔ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 27/03/1980

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΟΥΚΑΣ ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΕΔΔ 16/07/1980

ΑΡΙΘ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 4 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/06/1980

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 1980

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1979

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 1979

1978

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ10 22/09/1978

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 02/03/1978

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 25/02/1978

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 25/02/1978

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΕΦΕΤΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 3/1978

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΔ 22/01/1978

1977

ΘΕΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜ 4/77

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΔ 14/03/1977