Για την πυρκαγιά στο κτήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Βασίλη Φαϊτά, Φανής Σωτηριάδου, Γιώργου Μαρμαρίδη

H πρόσφατη επικίνδυνη πυρκαγιά στο κτήριο που στεγάζει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά στην οδό Γούναρη επιβεβαίωσε τις ανησυχίες των διοικητικών δικαστών για το έλλειμμα ασφαλείας ενός κτηρίου που έχει ανεγερθεί το 1970, έχει ξανακαεί (το 1987), δεν έχει έξοδο κινδύνου και δεν διαθέτει (γιατί προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις) πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι περί το έτος 2011 παρατηρήθηκαν τριγμοί στο κτήριο κατά την κατασκευή του μετρό (σχετ. το 1750/167/11 έγγραφο του Διευθυντή Πολεοδομίας), ενώ στην από οικεία έκθεση μετασεισμικής αυτοψίας μετά το σεισμό της 19/7/2019 επισημαίνεται ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών λόγω πιθανής πτώσης σε μελλοντικό ισχυρό σεισμό των αρχιτεκτονικών στοιχείων των όψεων. Η απονομή της δικαιοσύνης μέσα σε υποδομές επικίνδυνες για την ασφάλεια και τη ζωή όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν (συλλειτουργών της δικαιοσύνης και κοινού) είναι το ακραίο παράδειγμα μιας δικαιοσύνης διαρκώς υποχρηματοδοτούμενης, απονεμόμενης σε συνθήκες που η υγιεινή και η ασφάλεια είναι η τελευταία προτεραιότητα των ιθυνόντων, πολλώ δε μάλλον η διευκόλυνση της πρόσβασης στα κατά τόπους δικαστήρια από άτομα με αναπηρία και η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων υποδομών για την απρόσκοπτη εκτέλεση του δικαστικού έργου (σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, γραφεία δικηγόρων, λειτουργία κλιματισμού και θέρμανσης κ.ά).

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών την τελευταία δεκαετία και έως το 2020 (οπότε η ηγεσία Δανιά εγκατέλειψε την ενασχόληση με το κτηριακό πρόβλημα των διοικητικών δικαστηρίων γενικώς) ανέδειξε πολύμορφα το πρόβλημα και έδωσε μεγάλες μάχες για τη μεταστέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων του Πειραιά. Το πρόβλημα έχουν αναδείξει και τα συνδικαλιστικά όργανα των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Όλες οι κυβερνήσεις όμως κώφευαν και κωφεύουν δίνοντας την αίσθηση ότι τον πρώτο λόγο είχαν και έχουν τα μεγάλα συμφέροντα που ανταγωνίζονται για τα “ακίνητα - φιλέτα’’ του Πειραιά. Ακόμα και τώρα μετά την πρόσφατη πυρκαγιά, που, πέραν των άλλων, τίθεται και ζήτημα διακοπής της λειτουργίας του Δικαστηρίου, παρατηρείται παντελής αδιαφορία εξασφάλισης κατάλληλου χώρου προσωρινής μεταστέγασης και μετακυλίεται η ευθύνη ανεύρεσης λύσεων στους ίδιους τους δικαστές. Την ίδια στιγμή, όμως, τοποθετείται εσπευσμένα τεχνολογικός εξοπλισμός σε αίθουσες δικαστηρίων προς υλοποίηση των συμφωνημένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και των δικαστηρίων τηλεματικής.

Ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί διαφαίνεται να προκρίνονται εμβαλωματικές λύσεις, όπως η μετακίνηση μικρού τμήματος της γραμματείας σε συγκεκριμένο κτήριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προσεχείς δικάσιμοι για τις οποίες ορίστηκε ως έδρα αυτή του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά χωρίς επανάληψη κλητεύσεων και με μόνη δικλείδα την οίκοθεν αναβολή σε περίπτωση απουσίας διαδίκου. Οι εμβαλωματικές αυτές ενέργειες ενέχουν τον κίνδυνο να μετατραπούν σε ‘‘μόνιμες λύσεις’’ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κυρίως όμως ανησυχούμε γιατί οι εμβαλωματικές αυτές ενέργειες προϋποθέτουν τη συνεχή είσοδο και εργασία δικαστικών υπαλλήλων (ενδεχομένως και δικαστών) εντός του καμένου κτηρίου, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, αφού το κτήριο δεν έχει ελεγχθεί από άποψη στατικότητας μετά την πυρκαγιά, αλλά ούτε από την άποψη της τοξικής επικινδυνότητας του αέρα εντός αυτού.

Προτείνουμε την άμεση έκδοση απόφασης αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου μέχρι η κυβέρνηση (ως αρμόδια) να μας εξασφαλίσει κατάλληλο και ασφαλές κτήριο προσωρινής μεταστέγασης.

Αξιώνουμε να μην εισέρχεται κανένας δικαστικός υπάλληλος και δικαστής στο καμένο κτήριο της οδού Γούναρη μέχρι οι αρμόδιες υπηρεσίες να πιστοποιήσουν αρμοδίως την ασφάλεια της εισόδου.

Απαιτούμε η κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο η προσωρινή μεταστέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

Ως τακτικό μέλος του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών ο πρώτος από μας και ως αναπληρωματικά οι άλλοι δύο, θα πιέσουμε με κάθε μέσο ώστε η ηγεσία της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών να μεταβάλει την απαράδεκτη και πρωτοφανή στα χρονικά θέση της, σύμφωνα με την οποία η αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος των δικαστηρίων είναι ευθύνη των Διοικήσεών τους, η δε Ένωση Διοικητικών Δικαστών ενεργεί μόνο συμπληρωματικά προς υποστήριξη των Διοικήσεων και εφόσον της το ζητήσουν! Η άποψη αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με μια από τις πιο σημαντικές ευθύνες και αρμοδιότητες του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών δικαστών, υποτιμά και απαξιώνει τους διοικητικούς δικαστές και στην παρούσα συγκυρία διευκολύνει όποιους θέλουν προσωρινές λύσεις και διαιώνιση της κατάστασης.

Αθήνα, 17/4/2022

Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ, τακτικό μέλος του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Φανή Σωτηριάδου, Πρωτοδίκης ΔΔ, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Γιώργος Μαρμαρίδης, Πρωτοδίκης ΔΔ, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών