ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: Πρόεδρος: Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ, Αντιπρόδερος: Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Γενική Γραμματέας: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ, Ταμίας: Βασίλειος Μανιατόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Μέλη: Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βασίλειος Φαϊτάς, Εφέτης Δ.Δ., Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης Δ.Δ.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020: Μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία, στις 30/6/2020, λόγω ορίου ηλικίας της Προέδρου Εφετών ΔΔ και Προέδρου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Αγγελικής Λαϊνιώτης και τη συμπλήρωση της κενής θέης του Διοικητικού Συμβουλίου από το αναπληρωματικό μέλος Βασίλειο Μανιατόπουλο, Πρωτοδίκη ΔΔ, πραγματοποιήθηκε, την 1/7/2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ένωσης, ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εκλεγεί νέος Πρόεδρος. Κατόπιν ψυφοφορίας, νέος Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών εξελέγη ο Παναγιώτης Δανιάς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Πρόεδρος: Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Αντιπρόεδρος: Kυπριανή Νικολοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Φαϊτάς, Εφέτης Δ.Δ., Ταμίας: Βανέσσα Παναγιώτα Ντέγκα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Μέλη: Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ., Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017: Πρόεδρος: Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ., Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Ταμίας: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Μέλη: Αικατερίνη Σεραφείμη, Εφέτης Δ.Δ., Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Αυγή Ανδοσίδου, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015: Πρόεδρος: Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ, Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, Ταμίας: Παναγιώτης Δανιάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, Μέλη: Αρετή Γρηγορίου, Εφέτης ΔΔ, Παύλος Ζαμπερίδης, Εφέτης ΔΔ, Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013: Πρόεδρος: Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καφφές, Εφέτης, Γεν. Γραμματέας: Λαμπρινή Φακίτσα Πρωτοδίκης, Ταμίας: Βασίλειος Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλη: Φώτιος Κατσίγιαννης, Θεώνη Λειβαδίτη και Παναγιώτης Δανιάς.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011: Πρόεδρος: Γεώργιος Φαλτσέτος, Αντιπρόεδρος: Θεώνη Λειβαδίτη, Γεν.Γραμματέας: Κων/νος Ζουρνατζής, Ταμίας: Νικόλαος Πανταζής, Μέλη: Βασίλειος Χριστοφίλης, Παναγιώτης Δανιάς, Ελένη Αυγούστη

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009: Πρόεδρος: Γεώργιος Φαλτσέτος, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χριστοφίλης, Γεν.Γραμματέας: Θεώνη Λειβαδίτη, Ταμίας: Κων/νος Ζουρνατζής, Μέλη: Αγγελική Λαϊνιώτη, Παναγιώτης Δανιάς, Νικόλαος Πανταζής

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007: Πρόεδρος: Κων/νος Πετρόπουλος (Ιούλιος 2007 παραίτηση λόγω επιλογής του για τη θέση του Γενικού Επιτρόπου ΔΔ), Αντιπρόεδρος: Γιώργος Φαλτσέτος (Πρόεδρος μετά την παραίτηση του Κ.Πετρόπουλου), Γεν.Γραμματέας: Θεώνη Λειβαδίτη, Ταμίας: Δημήτριος Νικολόπουλος, Μέλη: Βασίλειος Χριστοφίλης (Αντιπρόεδρος μετά την παραίτηση του Κ.Πετρόπουλου), Γιώργος Καφές, Χριστίνα Λέλου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005: Πρόεδρος: Ειρήνη Γιανναδάκη, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συμεωνίδης, Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Λαϊνιώτη, Ταμίας: Σοφία Μαραβελάκη, Μέλη: Κων/νος Πετρόπουλος, Θεώνη Λειβαδίτη, Αικατερίνη Σεραφείμη.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2003: Πρόεδρος: Κων/νος Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χριστοφίλης, Γεν. Γραμματέας: Θεώνη Λειβαδίτη, Ταμίας: Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Μέλη: Ελένη Γουλή, Λάμπρος Γεωργακόπουλος (παραίτηση), Ηλίας Κοτζαμάνης, Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα (παραίτηση), Αικατερίνη Σεραφείμη.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2001: Πρόεδρος: Λ.Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ηλίας Κοντοζαμάνης, Γεν. Γραμματέας: Αγγ. Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Ταμίας: Νικ.Ξηνταρόπουλος, Μέλη: Αθαν. Πενθερουδάκη-Βολτυράκη, Ελένη Γουλή, Άννα-Μαρία Βενετιάδου.

ΜΑΙΟΣ 1999: Πρόεδρος: Λάμπρος Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Νικόλας Ξηνταρόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Ταμίας: Θεόδωρος Τζάκος, Μέλη: Ισιδώρα Παπαφράγκου, Βασίλειος Χριστοφίλης, Άννα-Μαρία Βενετιάδου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997: Πρόεδρος: Λ.Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ιωαν.Κλέντζερη, Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Ταμίας: Ν.Ξηνταρόπουλος, Μέλη: Ν.Διακονικολάου, Α.Καραμιχαλέλης, Αρ.Βώρος. Ο Καραμιχαλέλης παραιτήθηκε.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1995: Πρόεδρος: Δημήτριος Μπαρδούτσος, Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Γεωργακόπουλος, Γεν.Γραμματέας Παπαπαναγιώτου, Ταμίας: Θεόδωρος Τζάκος, Μέλη: Παναγιώτης Σμυρναίος, Ιωάννα Κλετζερη, Παύλος Ζαμπετίδης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1993: Πρόεδρος: Δημ.Μπαρδούτσος, Αντιπρόεδρος: Αριστόβουλος Βώρος, Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Παπαπαναγιώτου, Ταμίας: Παρασκευή Ψωμά, Μέλη: Λάμπρος Γεωργακόπουλος, Χρυσάνθη Ζαΐρη, Πέτρος Ρουπακιώτης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1991: Πρόεδρος: Δημήτριος Μπαρδούτσος, Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Λυμπεροπούλου, Γεν.Γραμματέας: Δημήτριος Κωστάκης, Ταμίας Δημήτριος Πουργιανός (Μάρτιος 1992 παραίτηση), Μέλη: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Θεόδωρος Τζάκος (Ταμίας μετά την παραίτηση του κ.Πουργιανού).

ΜΑΡΤΙΟΣ 1989: Πρόεδρος: Δ.Μπαρδούτσος, Αντιπρόεδρος: Βελ.Καράκωστας, Γεν. Γραμματέας Παρ.Μαρινάκης, Ταμίας: Ιωαν. Σταματόπουλος, Μέλη: Ειρ.Γιανναδάκη, Δημ.Σταθόπουλος, Αλεξ.Παπακωνσταντίνου-Ξηρογιάννη.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1987: Πρόεδρος: Ανδρέας Κομνηνός, Γεν.Γραμματέας: Αριστόβουλος Βώρος, Αθανάσιος Καραμιχαλέλης, Δημήτριος Μπαρδούτσος, Δημήτριος Κωστάκης, Δημήτριος Σταθόπουλος, Αγάπη Χαλκιαδάκη-Γουλενιανού.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1985: Πρόεδρος: Βικτωρία Μαυραγάνη-Κόμη, Γεν.Γραμματέας: Γεώργιος Φαλτσέτος, Νικόλαος Διακονικολάου, Εμμανουήλ Βοιϊκλής, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Μπαρδούτσος, Αθανάσιος Καραμιχαλέλης.

ΜΑΙΟΣ 1983: Πρόεδρος: Βικτωρία Κόμη-Μαυραγάνη, Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βοϊκλής, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Φαλτσέτος, Ταμίας: Νικόλαος Διακονικολάου, Αθανάσιος Καραμιχαλέλης, Πέτρος Μπούρας και Κων/νος Τερζογιαννόπουλος.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1980: Πρόεδρος: Αναστάσιος Βάλλιος, Αντιπρόεδρος: Πέτρος Μπούρας, Γεν. Γραμματέας:Κων/νος Πατρίκιος, Ταμίας: Αθανάσιος Καραμιχαλέλης, Νικόλαος Σπαλιάρας, Σωκράτης Λεκέας και Σωτήριος Αδάμ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1978: Πρόεδρος: Μιχαήλ Ρωξάνας, Αντπρόεδρος: Ανδρέας Κομνηνός, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μπαρδούτσος, Ταμίας: Ευμορφία Λαμπαδάρη, Χαράλαμπος Βρεττός, Βελισάριος Καράκωστας, Δημήτριος Μπέϊκος.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1977: Πρόεδρος: Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Σπαλιάρας, Δημήτριος Μπαρδούτσος, Ιωάννης Ταμβίσκος, Νικόλαος Βαβούρης, Ιωάννης Νικολόπουλος και Κων/νος Πατρίκιος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1976: Πρόεδρος Ιωάννης Νικολόπουλος Γ Γ Νικόλαος Σπαλιάρας, Ιωάννης Πανάρετος, Νικόλαος Βαβούρης και Γεώργιος Σγουρόγλου.