ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Για να καταδειχτεί η πολύτιμη συνεισφορά της ΕΝΩΣΕΩΣ στην πορεία του θεσμού των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι απαραίτητο, νομίζω, να καταγραφούν, έστω και εντελώς συνοπτικά, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες των διοικητικών δικαστών και οι προσπάθειές τους για την προώθηση και επίλυση των θεμάτων στερέωσης του θεσμού, καλύψεως όλου του φάσματος των διοικητικών διαφορών και γενικά ταχείας και απολύτως αξιόπιστης επιλύσεως των διαφορών που άγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Οι δραστηριότητες και το έργο της ΕΝΩΣΕΩΣ, για μεν την πρώτη δεκαετία (από συστάσεως 1977 μέχρι 1987) προκύπτουν από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων) και τα σχετικά ψηφίσματα, έκτοτε δε από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας της ΕΝΩΣΕΩΣμε τον τίτλο το ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, της οποίας κυκλοφόρησαν, μέχρι 31-12-2006, 54 φύλλα (δύο φύλλα έχουν τον ίδιο αριθμό, τον 31)