Αθήνα, 11-4-2013

Αρ. πρωτ. 125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης  Διοικητικών Δικαστών συγκαλεί -κατόπιν αιτήματος δικαστών κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού – Έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 21 Απριλίου 2013, αντί της αρχικώς ορισθείσης στις 18 Μαϊου 2013. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας με τα παρακάτω θέματα:

1.Ενημέρωση  για τα τρέχοντα θέματα. 

2.Εκτίμηση της κατάστασης στο χώρο της δικαιοσύνης. 

3.Συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων, που τελούν σε αναστολή. 

4.Συμμετοχή δικαστών στα Πειθαρχικά Συμβούλια  του Ν. 4057/2012.

5.Αντιμετώπιση της προταθείσας από τη Γενική Επιτροπεία τροποποίησης του άρθρου 6 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. («μετακίνηση δικαστών»).

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη απαρτίας  θα πρέπει να συμμετέχει  το ¼  των μελών μας, ήτοι 192  μέλη.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη προκειμένου να ενημερωθείτε και να εκφράσετε τις απόψεις σας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ειρήνη Γιανναδάκη                                                   Λαμπρινή Φακίτσα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                                              ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ