Αθήνα, 22-4-2013

Αρ. πρωτ. 138

Ανακοίνωση συμμετοχής σε Επιτροπή για ΕΣΔΙ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συγκροτείται Επιτροπή για την αναδιάρθωση της νομοθεσίας περί  Σχολής Δικαστών. Στην Επιτροπή αυτή προβλέπεται και μία θέση δικαστή ανήκοντος στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας  στα γραφεία της Ενώσεως, τηλεφωνικώς, με τηλεομοιοτυπία, ή μέσω  email, μέχρι και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Γιανναδάκη                                                                  Λαμπρινή Φακίτσα

Πρόεδρος Εφετών ΔΔ                                                                  Πρωτοδίκης ΔΔ