Αθήνα   26-4-2013

Αρ. πρωτ.  145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε  ότι  στις 25-4-2013  το προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσής μας συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αντ. Ρουπακιώτη, με τον οποίο συζητήσαμε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Εκθέσαμε τις αντιρρήσεις  και τα επιχειρήματά μας  για την προταθείσα τροποποίηση του άρθρου 6 του ΚΟΔΚΔΚ («μετακίνηση δικαστών»). Ο Υπουργός   πείστηκε  και  δεσμεύθηκε ότι η  διάταξη αυτή  αποσύρεται οριστικώς. Επίσης συζητήθηκαν α) τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη συμμετοχή των δικαστών στα νεοσυσταθέντα πειθαρχικά συμβούλια  και ζητήσαμε την  άμεση θέσπιση αμοιβής  για όσους συμμετέχουν σ΄αυτά, β ) η πρόσφατη τροποποίηση  του άρθρου 70 του ΚΔΔ και τα προβλήματα που δημιουργούνται  από την εφαρμογή της, γ) το μισθολογικό, για  το οποίο ο Υπουργός  μας διαβεβαίωσε  ότι θα υπάρξει  συνάντηση με τον Πρωθυπουργό  μετά το Πάσχα, γ) οι θεσμικού χαρακτήρα –κοινές μετά των άλλων Ενώσεων- αντιρρήσεις μας ως προς την προωθούμενη ρύθμιση περί αποκλεισμού των μελών των Δ.Σ. των δικαστικών Ενώσεων από την ανάληψη καθηκόντων επιθεώρησης,  δ) η προκαταβολή  των εξόδων μετάβασης στις μεταβατικές έδρες και η  άμεση  καταβολή  των οφειλομένων σχετικών εξόδων δικαστών και υπαλλήλων. Ο Υπουργός  υποσχέθηκε  να προωθήσει  σχετική νομοθετική ρύθμιση,  ε) τρόποι αντιμετώπισης  των  σοβαρών κενών  σε δικαστικούς υπαλλήλους. Για όλα τα παραπάνω καταθέσαμε  σχετικό υπόμνημα  στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, στον Υφυπουργό και στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας