Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 27ηςΙουνίου 2013 αποφάσισε τα εξής:

Α) Προάχθηκε σε Σύμβουλο Επικρατείας η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Τζοβαρίδου Θεανώ και η Εφέτης Δ.Δ., Παπαδημητρίου Ελένη.

Β) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Πρ.Εφετών Δ.Δ.

1)    Ράγκου Παναγιώτα από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

2)    Σκουλούδης Γεώργιος από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Γ) Προήχθησαν στο βαθμό του Πρ. Εφετών Δ.Δ. και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω Εφέτες Δ.Δ.:

1)    Πετρίδης Κωνσταντίνος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

2)    Μυλωνοπούλου Ευγενία στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

3)    Μηναδάκης Μηνάς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

4)    Ταουσιάνη Βασιλική στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

5)    Αγγελακοπούλου-Ξυπολιτά Μαρία στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

6)    Μαργαρίτη Κωνσταντινιά στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

7)    Γκάγκαρης Αριστείδης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

8)    Τσομπανίκου Μαριορίτσα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

9)    Παπαστεφάνου Ιωάννης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

Δ) Δεν έγινε δεκτή η αίτηση του Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ., Εμμανουήλ Μιχελακάκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ειδική κανονική άδεια.  

Ζ)  Χορηγήθηκε επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στην Παναγιώτα Χαραλαμπίδου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.

Για τα υπόλοιπα θέματα το Συμβούλιο θα συνεχίσει στις 8 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.