Αθήνα, 21-10-2013

Αρ. Πρωτ. 237

    

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Το Δ.Σ. της Ένωσης  συγκαλεί Έκτακτη  Γενική Συνέλευση προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαστές για τα θέματα που τους απασχολούν και τις τρέχουσες εξελίξεις (Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας, μισθολογικά, γονικές άδειες, στεγαστικά δάνεια κ.α). Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  8 Νοεμβρίου 2013,  και ώρα 10.00  το πρωί  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας, 

Επισημαίνεται  ότι για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η επίτευξη απαρτίας  και συνεπώς θα πρέπει να συμμετέχει  το ¼  των μελών  μας  ήτοι  192  μέλη.

Η παρουσία όλων  είναι επιβεβλημένη προκειμένου να ενημερωθείτε  και να εκφράσετε  τις  απόψεις σας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ                ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΚΙΤΣΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ                              ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ