ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αθήνα, 8-11-2013

ΨΗΦΙΣΜΑ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

8ης/11/2013

  

Η Δικαιοσύνη  σήμερα ασκείται υπό συνθήκες ασφυκτικής κοινωνικής και οικονομικής  πίεσης.

Αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντική τη διασφάλιση συνθηκών νηφαλιότητας και δημοκρατίας  κατά την εσωτερική τουλάχιστον λειτουργία των δικαστηρίων.

 Οι Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των δικαστηρίων συνιστούν την πεμπτουσία της αρχής του Αυτοδιοίκητου αυτών. Αποτελούν δε - κατά τη διαμόρφωσή τους-έργο και ευθύνη των ίδιων των αρμόδιων δικαστών, όπως επί μία πεντηκονταετία συμβαίνει, αλλά και όπως πρόσφατα δέχθηκε η διοικητική ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η κρίση αυτή των δικαστών  δεν  υποκαθίσταται ούτε  από τις   ολομέλειες  των ανωτάτων δικαστηρίων  .

Οι   επίμονες πιέσεις  που ασκούνται   αφενός προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης περισσότερων θεσμών  “εκκαθάρισης” των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν,  αφετέρου προς εκείνη της εργασιακής υπερφόρτωσης των δικαστικών λειτουργών και της εν γένει επικράτησης ενός προτύπου δικαστή κοινωνικά και συναισθηματικά αποξενωμένου,  υποβαθμίζουν περαιτέρω το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και βρίσκουν ριζικά αντίθετους τους δικαστές.

Ενόψει αυτών δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε σε συνεχή και σε όλα τα επίπεδα εγρήγορση για την προάσπιση του δικαιώματος  του πολίτη σε δικαστική  προστασία, τα μέτρα περιορισμού του οποίου  έχουν συνταγματικό όριο.