Πρακτικό N. 2/ 30.01.2015

Θέμα : «Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 1.3.2015»

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών συνεδρίασε στα γραφεία της Ένωσης την 30-1-2015 και ώρα 13.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την ανακήρυξη των , υποψηφίων συμβούλων και μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για τις εκλογές της Ένωσης που θα διεξαχθούν την 1 Μαρτίου 2015. Παρόντες ήταν η Πρόεδρος κ.Ειρήνη Γιανναδάκη,η Αντιπρόεδρος   κ.Λαμπρινή Φακίτσα,ο Γεν. Γραμματέας κ. Γεώργιος Καφφές,ο Ταμίας κ. Βασίλειος Φαϊτάς, και ο κ. Παναγιώτης Δανιάς. Απουσίασαν αν και κλήθηκαν εμπροθέσμως οι κ. Θεώνη Λειβαδίτη και η κ. Κλεοπάτρα Καλλικάκη.

Με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το Δ.Σ. ανακηρύσσει  τους παρακάτω υποψηφίους σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 2 και 17 του καταστατικού της Ένωσης :

Α' ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ   ΕΦΕΤΗΣ 

ΖΑΜΠΕΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΕΦΕΤΗΣ 

ΚΑΦΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΕΦΕΤΗΣ 

ΔΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

ΦΑΪΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

Β' ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ            ΕΦΕΤΗΣ 

ΠΙΤΣΟΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

Η Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας             Τα Μέλη