Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε τα εξής:

Α) Προάγεται στο βαθμό του Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η  Ισιδώρα Παπαφράγκου, Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Β) Ανακαλείται η απόσπαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αγγελικής Λαϊνιώτη, Προέδρου Εφετών Δ.Δ. και αποσπάται, για ένα έτος, στο Υπουργείο αυτό η Σοφία Τσέκου –Πλιάτσικα, Εφέτης Δ.Δ., για τη στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. 

Γ) Προάγεται στο βαθμό του Προέδρου Εφετών Δ.Δ., η Εφέτης Δ.Δ. Αλεξάνδρα Κόζαρη και τοποθετείται στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

Δ) Μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες Δ.Δ.:

1)Χριστίνα Μπολάνη από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

2)Όλγα Ζήκου από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Ε) Προάγονται στο βαθμό του Εφέτη Δ.Δ. οι παρακάτω Πρ. Πρωτοδικών Δ.Δ. και τοποθετούνται:

1)Παναγιώτης Δανιάς στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

2)Δήμητρα Ρουβά στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

ΣΤ) Μετατίθεται η Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Χριστίνα Φίλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ζ) Προάγονται στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ. οι παρακάτω Πρωτοδίκες Δ.Δ. και τοποθετούνται:

1)Χριστιάνα Τερκουράφη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

2)Αλεξάνδρα Κοσκέρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας.

3)Σοφία Ποζουκίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.

4)Παρασκευή Παπαγεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου.

5)Ευανθία Πανάγου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Η) Κρίθηκε ως συναφής, με το αντικείμενο της απασχολήσεως των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών της Πρωτοδίκη Δ.Δ. Ελένης Αγγέλη.