Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας

Τα ΔΔ που  αποτελούν το νεότερο  δικαστικό σχηματισμό, έχουν   καθιερωθεί  στη συνείδηση  του ελληνα πολίτη με σταθερά  δείγματα  δικαιοδοτικής αξιοπιστίας

 Η μέχρι τώρα πορεία τους έχει δείξει ότι η οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός τους, αλλά και η σχέση τους με το Σ.τ.Ε, υπήρξε πάντοτε μια εξαιρετικά δυσεπίλυτη και πολυπαραγοντική εξίσωση,  με τα ίδια λίγο ή πολύ  χαρακτηριστικά σε όλες τις εποχές ,η λύση της οποίας,  για να χρησιμοποιήσω επίκαιρους όρους,  εξακολουθεί  να είναι υπό διαπραγμάτευση.  

 Αξίζει τον κόπο να σας αναφέρω  ένα παράδειγμα  ενδεικτικό της  πορείας της όλης  αντιμετώπισης  για τα ΔΔ. Ενα  κομμάτι από την πρώτη έκθεση για την λειτουργία των τότε Διοικητικών Δικαστηρίων του επιθεωρητή συμβούλου επικρατείας Γ.Αγγελίδη, οπως  αναφέρεται στο βιβλίο για τα Διοικητικά Δικστήρια του επίτιμου προέδρου εφετών Δ.Δ κ. Σωκράτη Λεκκέα, που είναι  σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ 

Εγραφε λοιπόν μεταξύ άλλων ο τότε επιθεωρητης: «Επι πλέον η στέγασις των διοικητικών δικαστηρίων εις απλάς οικίας, εις μίσθια διαμερίσματα πολυκατοικιών, εν τω κυκεώνι της αγοράς, εις στενωπούς, εν μέσω εμπορικών  και άλλων καταστημάτων, επιτείνει  την εντύπωση της υποδεεστέρας θέσεως  των διοικητικών δικαστηρίων έναντι των πολιτικών  και χρησιμεύει ως πρόσθετος  αιτία  ταπεινωτικών  συγκρίσεων Η δε έλλειψις ιδίων  αιθουσών  ακροατηρίου  και η  δια πολυανθρώπων οδών περιφορά  δικαστών και δικογραφιών κατά τας δικασίμους , χρησιμεύει  ως παράγων  της γελοιογραφικής  εντυπώσεως  του πτωχού συγγενούς , κατά χάριν  γινομένου δεκτού  εις το αρχοντικον του ευπόρου μετά των αποσκευών του.Υφισταμένων  κατά τόπους  δικαστικών μεγάρων  έστω και όχι απολύτως  συγχρονισμένων και ικανοποιητικών, τα διοικητικά δικαστήρια θα έπρεπε να συστεγαστούν ώστε να πραγματοποιείται  και δι αυτά η ευχή όπως η κοινωνία προσβλέπει μετ΄ευλαβείας εις την λειτουργία  της απονομής της δικαιοσύνης, ασκουμένης αναλόγου υποβολής και επι της διανοίας και της καρδίας  των δικαστών  επ΄ αγαθώ πάντοτε  της ιδέας του δικαίου.» 

Η Πολιτεία ασχολήθηκε με την στέγαση των  Δ.Δ  της Αθήνας το 1992  μετά  από έντονες διαμαρτυρίες των διοικητικών δικαστων κυρίως. Χαρακτηριστικοί οι τότε τίτλοι  των ημερησίων  εφημερίδων για  την άθλια  στέγαση  των ΔΔ στο γνωστό κτίριο  της οδού Σοφοκλέους. Η κτιριακή  κατάσταση  μετά από πιέσεις που συνεχίζονται  έχει βελτιωθεί  σε πολλά από τα υπόλοιπα δικαστήρια , αλλά  58 χρόνια μετά, τα  ΔΔ λειτουργούν με μέσα διαχείρισης των υποθέσεων του περασμένου αιώνα, αρκετά  εξακολουθούν να στεγάζονται σε απαράδεκτα  κτίρια, εν μέσω εμπορικών  και άλλων καταστημάτων όπως και τότε, όπως πχ τα δικαστηρια του Πειραιά του Ηρακλείου, Ναυπλίου, Πατρών κ.α  και το πρόβλημα μεταφοράς  των δικογραφιών  στις αίθουσες των πολιτικών δικαστηρίων εξακολουθεί να είναι σημαντικό, αφου τα περισσότερα συνεδριάζουν στις αιθουσες των πολιτικών δικαστηρίων. Οι δευρυμενες  όμως  από τότε μέχρι σήμερα αρμοδιότητες  των διοικητικών δικαστηρίων, στις αίθουσες των οποίων κρίνεται η νομιμότητα του συνόλου σχεδόν των πράξεων και παραλείψεων του κρατικού μηχανισμού  σηματοδοτούν και έχουν διαμορφώσει μια άλλη αντιίληψη  για τα Διοικητικά Δικαστήρια 

Στις σημερινές μάλιστα  ακραίες  συνθήκες  που ευνοούν και ενισχύουν  παραβιάσεις  κοινωνικών κεκτημένων, και συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτελούν καίρια λειτουργία με τον έλεγχο της διοικητικής δράσης και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.Κάτω από αυτές τις συνθήκες που  οι πολίτες  και η οικονομία   της χώρας μας  αναζητούν βήμα και προσανατολισμό, η αποτελεσματική λειτουργία των Δοικητικών Δικαστηριων με πυρήνα  την έγκαιρη  απονομή του δικαίου, τίθεται με επιτακτικό τρόπο και θάπρεπε  να προσδιορίζει και την στάση  της Πολιτείας απέναντι στο ζήτημα αυτό. Προβλήματα που  σε περιόδους ομαλότητας  δεν δόθηκε η δέουσα σημασία, επιτάθηκαν στην εποχή της κρίσης   και επάνω σ΄αυτά προστέθηκαν και προστίθενται διαρκώς νέα, τα οποία κάτω από τις συνθήκες  έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε μπορεί να έχουν υπέρμετρο και μη αναστρέψιμο κόστος για την κοινωνία και για την οικονομία της χώρας μας. 

Κυρίες και Κύριοι

Σήμερα  συζητητούμε και αναλογιζόμαστε τον δρόμο που διανύσαμε, αλλα κυρίως μας απασχολεί ο δρόμος που μας απομένει να καλύψουμε.  

Εκ μέρους  των Διοικητικών Δικαστών που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους  συνέβαλαν στην συγγραφή του ιδιαίτερα περιεκτικού, συμβολικού για τα Δ.Δ  τόμου που παρουσιάζεται σήμερα , την συντακτική επιτροπή και τις εκδόσεις Σάκουλα που επιμελήθηκαν  την έκδοσή  του, τους καθηγητές μας  γνωστά ονόματα στο  νομικό κόσμο που θα κάνουν την παρουσίαση. Ευχαριστώ  τον Πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και συμβούλους του Συμβουλίου της Επικρατείας , την Γενική Επίτροπο των Δ.Δ που  μας τιμούν με την παρουσία τους, αλλά και όλους εσάς για την τιμή που μας κάνατε και είστε σήμερα μαζί μας 

Σας ευχαριστώ πολύ