Αθήνα   5-4-2013

Αρ. πρωτ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε  ότι  το Δ.Σ. της Ένωσης (με παρουσία των Ειρήνης Γιανναδάκη, Γεώργιου Καφφέ, Θεώνης Λειβαδίτη, Κωνσταντίνου Υφαντή, Βασίλειου Φαϊτά και Λαμπρινής Φακίτσα), συναντήθηκε με τους Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, λόγω εκτός Αθηνών υποχρεώσεών του, έχουμε δε ήδη ζητήσει εκ νέου συνάντηση μαζί του. Κατά την παραπάνω πρώτη επαφή τέθηκαν ζητήματα που αφορούν  τους δικαστές και τα δικαστήρια, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι τα  παρακάτω:    

1.Το μισθολόγιο των δικαστών και η αντίστοιχη με τη βουλευτική αποζημίωση φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι δικαστές από την άσκηση του λειτουργήματός τους, καθώς και η επικαιροποίηση της εκκρεμούσας  συνάντησης των Δικαστικών Ενώσεων  με τον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό.  Ως προς την τελευταία αυτή συνάντηση ο Υπουργός υποσχέθηκε να βοηθήσει για την πραγματοποίησή της. Επί της ουσίας των παραπάνω αιτημάτων μας, ο Υπουργός  δεν τοποθετήθηκε. Ο δε Υφυπουργός  δήλωσε ότι ως προς τη βελτίωση του μισθολογικού επιπέδου των δικαστών, θα υπάρχει πεδίο συζητήσεως, όταν θα εκδηλωθεί ανάκαμψη της Οικονομίας της Χώρας μέσω επενδύσεων. 

 2. Τα δημοσιεύματα εφημερίδων με θέμα τη λεγόμενη «ανακατανομή των διοικητικών δικαστών». Επί αυτού, ο Υπουργός δήλωσε ότι δεν εκδηλώθηκε από τη δική του πλευρά τέτοια πρωτοβουλία, αλλά από άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν κατονόμασε. Θεώρησε, δε, ότι «δεν πρέπει να ανησυχούμε». Παράλληλα, ως προς το ειδικότερο ζήτημα της πιθανότητας ορθολογικότερης ανακατανομής των οργανικών θέσεων μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων, ζήτησε τις προτάσεις μας. 

 3. Η συμμετοχή της Ένωσής μας στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές  ώστε να έχουμε ενημέρωση και να υποβάλουμε προτάσεις για τις νομοθετικές διατάξεις, που μέχρι σήμερα προωθούνται εν αγνοία μας. Το άκουσαν με κατανόηση.

 4. Ο έλεγχος  των κανονισμών των δικαστηρίων από τις Ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων. Ζητήσαμε την κατάργηση  της σχετικής διάταξης του άρθρου 17 του ν. 4055/2012, κάτι το οποίο  θα επιδιώξουμε υποβάλλοντας και  σχετική τροποποιητική πρόταση.  Συναφώς, ετέθη το θέμα της εκκρεμότητας των διοικητικών δικαστηρίων και της πίεσης που ασκείται στους δικαστές με επαπειλούμενες, διαφόρων τύπων, πειθαρχικές κυρώσεις για καθυστέρηση, μολονότι, όπως μετ’ επιτάσεως επισημάναμε,  οι δικαστές δεν ευθύνονται για την εκκρεμότητα αυτή. Ειδικώς για τις ρυθμίσεις του ν. 4055/2012, και τις τροποποιήσεις που επήλθαν δι΄αυτού στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ο Υπουργός επισήμανε ότι αυτές είναι νεώτατες και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εκ νέου τροποποίησή τους.

 5. Η πιλοτική δίκη και οι περιορισμοί στο δικαίωμα των πολιτών να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο Υπουργός δεν τοποθετήθηκε. Ειδικώς ως προς το ζήτημα της αύξησης των δαπανημάτων της δίκης, τόνισε ότι η παροχή δικαστικής προστασίας δεν μπορεί να είναι ανέξοδη, καθώς και ότι τα οικεία κόστη είναι χαμηλότερα από τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. 

6. Διάφορα άλλα ζητήματα όπως π.χ. η αδυναμία  νόμιμης συγκρότησης των κατά τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέμα για το οποίο καταρτίσαμε ήδη και θα υποβάλλουμε άμεσα σχέδιο τροποποίησης των σχετικών διατάξεων, όπως άλλωστε μας ζητήθηκε από τον Υπουργό.

      Τις προσεχείς ημέρες θα καταθέσουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έγγραφο  υπόμνημα  για το σύνολο  των ζητημάτων του κλάδου.   

 Συναφώς σας πληροφορούμε  ότι 

1) με παρεμβάσεις της Ένωσής μας αποσύρθηκε, προσωρινώς,  διάταξη νομοσχεδίου,   η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα  «μετακίνησης» δικαστών και από διαφορετικές  εφετειακές περιφέρειες, με πράξη είτε του δικαστή που διευθύνει το οικείο εφετείο για τους πρωτοδίκες, είτε του γενικού Επιτρόπου Επικρατείας για τους εφέτες, σε απροσδιόριστες περιπτώσεις λειτουργικών κενών δικαστηρίων και για μη προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.  Για το θέμα αυτό, η Ένωσή μας θα επανέλθει με προτάσεις, που θα διασφαλίζουν τους δικαστές. 

2)  με πρωτοβουλία  και παρέμβαση  της Ένωσής μας  έγινε συμφωνία με τη ΝΟΜΟΣ  και αποφεύχθηκε  η χρονοχρέωση  των χρηστών  δικαστικών λειτουργών, που είχε μονομερώς αποφασιστεί από τη ΝΟΜΟΣ και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Παρακαλούμε  να διαβάσετε  τη σχετική με το θέμα αυτό  νέα  αναρτημένη στη ΝΟΜΟΣ  ανακοίνωση  και να  προβείτε  στην αλλαγή του password.

3) αποφασίστηκε  η σύγκλιση  έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  στις 18-5-2013, προκειμένου να αποφασιστεί  η περαιτέρω  στάση  μας  όσον αφορά τις κινητοποιήσεις του κλάδου, που ανεστάλησαν  με απόφαση της τελευταίας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για το θέμα  αυτό θα επακολουθήσει  κατά τις διατάξεις του καταστατικού  της Ένωσης σχετική   διαδικασία.

Ωστόσο, ο Β. Φαϊτάς είχε την άποψη ότι η Γ.Σ. θα έπρεπε να λάβει χώρα το αμεσότερο δυνατόν, και πάντως εντός του μηνός Απριλίου, ιδίως ενόψει της αναφερόμενης στην παρατήρηση (1) προτεινόμενης νομοθετικής ρύθισης περί μετακίνησης των δικαστών.  

4) στις 5 Απριλίου 2013 συζητείται  στο Συμβούλιο της Επικρατείας  η αίτηση ακυρώσεως  των Δικαστικών  Ενώσεων κατά της Υπουργικής απόφασης με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της αναδρομικής από τον Αύγουστο του 2013 περικοπής  των  αποδοχών μας. Στο δικαστήριο θα εκπροσωπήσει τις  τρεις δικαστικές ενώσεις,  ο  καθηγητής  κ. Φορτσάκης  με τον οποίον επικοινωνήσαμε ήδη για την σύνταξη  του σχετικού  δικαστικού  πληρεξουσίου. 

5) η Ένωσή μας, σε συνεργασία με το  Κέντρο  Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα  «Οικονομική Κρίση και Δικαιοσύνη». Στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 18 Απριλίου,  5 η ώρα το απόγευμα, συμμετέχουν ως ομιλητές τρείς  δικαστές μας. Θα σας σταλούν σχετικές προσκλήσεις και παρακαλούμε  για την συμμετοχή σας. 

Σας υπενθυμίζουμε:  1) Προηγούμενη ανακοίνωση σχετικώς με το περιοδικό «Διοικητική Δίκη» και  παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι 11/4 τη δήλωσή σας, όσοι δεν το έχετε ήδη  κάνει, ως προς το αν θέλετε την ηλεκτρονική ή την έντυπη έκδοση του περιοδικού ή και τις δύο. 2) Να  δηλώσετε στην Ένωση το e-mail  σας ώστε να έχετε επαρκή ενημέρωση. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ                                           ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΚΙΤΣΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.                                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ