ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΤΟΥ  Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών  από τον κ. Παναγιώτη Δανιά Πρ. Πρωτοδικών ΔΔ, μέλος του Δ.Σ. που εκπροσώπησε την Έν.Δ.Δ στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 5-7 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικα-στών. Την Ένωσή μας είχαμε την τιμή να εκπροσωπήσουμε η κ. Φωτεινή Βούξινου, Εφέτης Δ.Δ. και εγώ. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευ-σης, εγκρίθηκε ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και ο οικονομικός απολογισμός και αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες των Ομάδων Εργα-σίας. Επίσης, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του επόμενου έτους, αναλόγως με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχετικά κείμενα μπορούν να ανευρεθούν στον ιστότοπο της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (www.aeaj.org). Αξίζει να τονιστεί ότι το Δ.Σ. αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια στην φιλοξενία της Ομάδας Εργασίας Φορολογικού Δικαίου στην Αθήνα και εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες στην Ένωσή μας και στην συνάδελφο Μαριλένα Ειρηνάκη, για την άψογη οργάνωση της σχετικής εκδήλωσης. 

Από την μεριά μας, αφού εγκρίναμε τις παραπάνω εισηγήσεις, παρουσιάσαμε τη σημερινή κατάσταση των Διοικητικών Δικαστών στη Χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στις 88 και 89/2013 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου, ευχαριστώντας παράλληλα το απερχόμενο Δ.Σ. για τη συμπαράστασή του στον αγώνα μας, που εκδηλώθηκε με διαβήματα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνάδελφοι από όλες τις Χώρες μας συνεχάρησαν για τις επιτυχίες μας και δήλωσαν ότι αυτές οι αποφάσεις θα χρησιμοποιηθούν, μαζί με τις αντίστοιχες άλλων Ανωτάτων Δικαστηρίων κρατών της Ε.Ε. (Πορτογαλ-λικό Συνταγματικό Δικαστήριο, Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου κλπ.) για αντίστοιχες περιπτώσεις Διοικητικών Δικαστών άλλων Χωρών (π.χ. Σλοβενία, Λετονία κλπ) που αντιμετωπίζουν μέτρα περικοπής των αποδοχών τους. Ιδιαίτερα σημαντι-κή ήταν η ανακοίνωση των Γερμανών συναδέλφων ότι αναμένεται απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμα-νίας, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της μη χορήγησης στους Δικαστές αυξήσεων των αποδοχών τους, ενώ τέτοιες αυξήσεις χορηγήθη-καν σε άλλους κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους.

Ακολούθως, εξελέγη νέο Δ.Σ. για την επόμενη διετία, χωρίς τη συμμετοχή του έως τώρα Προέδρου Χάϊνριχ  Τσένς, από την Αυστρία, ο οποίος υπήρξε για 8 περίπου έτη Πρόεδρος της Ένωσης με καθολική αποδοχή. Στην θέση του εξελέγη η Έντιθ Τσέλλερ, Αυστριακή συνάδελ-φος και για πολλά χρόνια Γραμματέας του Δ.Σ. Η κα Τσέλλερ ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά και αυτή η γλωσσομάθειά της, σε συνδυασμό με τα άλλα οργανωτικά προσόντα που διαθέτει, εγγυάται την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων της. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί ότι η κα Τσέλλερ, η οποία συμπαθεί τη Χώρα μας, οργανώνει το προσεχές φθινόπωρο επίσκεψη Αυστριακών Διοικητικών Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουν επίσκεψη εργασίας και στην Ε.Σ.ΔΙ.Λ., στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου Εκπαίδευσης. Υποσχέθη-κα την αμέριστη συμπαράστασή μας, σε συνεννόηση με τους συναδέλ-φους της Θεσσαλονίκης και την ηγεσία της Ε.Σ.ΔΙ.Λ.

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις του Φινλανδικού Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου και να παρακολουθήσουμε επιστημονική ημερίδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας παρουσιάσουν Δικαστές του Δικαστηρίου τούτου που υπηρέτησαν ή υπηρετούν, αποσπασμένοι στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου.

Αθήνα,  26 Ιουνίου 2014

Παναγιώτης Δανιάς

Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων 

Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Δ.