ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 8-2-2014

 

Οι Δικαστές μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 8-2-2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .

Εκφράζουν την έντονη  αγανάκτηση  και ανησυχία τους  για την εντυπωσιακή  αδιαφορία και αδυναμία  της Πολιτείας να  αντιμετωπίσει  τα χρόνια  δομικά και λειτουργικά προβλήματα της δικαιοσύνης   τα οποία επιδεινώνονται  και διογκώνονται   συνεχώς     λόγω  και της  δημοσιονομικής κρίσης.        

Επισημαίνουν ότι (i)  κύριες αιτίες της συμφόρησης των διοικητικών δικαστηρίων είναι αφενός η βαθύτερη κοινωνικο-οικονομική ανισότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υφιστάμενο δαιδαλώδες και  σε πολλές περιπτώσεις συγκρουσιακό νομοθετικό και εν γένει νομικό περιβάλλον, αφετέρου η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, (ii)  η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις  είναι ανεπίτρεπτο να βασίζεται στην εξάντληση των δικαστών και στη διαρκή απομείωση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, το οποίο δεν μπορεί να υποστεί  άλλους  άμεσους η έμμεσους  περιορισμούς και  στρεβλώσεις  που έχουν δυσμενείς συνέπειες κυρίως στον  μικρομεσαίο  έλληνα πολίτη, (iii)   η απαίτηση  για  αποτελεσματική  δικαστική λειτουργία  δεν  συνάδει με  τις  τριτοκοσμικές  κτιριακές  υποδομές   και τις απαράδεκτες  συνθήκες  λειτουργίας  των δικαστηρίων,  τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν  με απαρχαιωμένα μέσα , χωρίς, μηχανοργάνωση,  υλικοτεχνικό  εξοπλισμό και με οργανικά κενά δικαστών αλλά και   δικαστικών υπαλλήλων, η έλλειψη των οποίων έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις .

Καλούν    τη  Πολιτεία να  αντιμετωπίσει με  σοβαρότητα και υπευθυνότητα    και   το ζήτημα της φύλαξης και  ασφάλειας των  διοικητικών  δικαστηρίων , τα οποία  παραμένουν     χωρίς  φρούρηση,  παρά το γεγονός ότι  έχουν γίνει κατ΄επανάληψη στόχος τρομοκρατικών ενεργειών .

Υπογραμμίζουν ( i) ότι η επένδυση στη Δικαιοσύνη  είναι επένδυση στη Δημοκρατία και  στην οικονομία της χώρας μας  (ii ) ότι    σε καταστάσεις  έντασης όπως οι σημερινές,   είναι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ύψιστη  αναγκαιότητα   να  διαφυλαχθεί    το κύρος και η ανεξαρτησία  της δικαστικής λειτουργίας .