ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
- ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

 

ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
Επίκαιρες διεπιστημονικές προσεγγίσεις
και Διοικητική Δικαιοσύνη

 

Eπίκαιρες διεπιστηµονικές προσεγγίσεις
και Διοικητική Δικαιοσύνη
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Αθήνα, 1 – 2 Δεκεµβρίου 2017
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καλλιθέα, Ελ. Βενιζέλου 70
Αίθουσα Τελετών

 

 

Πρόγραμμα
Παρασκευή 1 Δεκεµβρίου

16.30: Χαιρετισµοί
Ευθύµιος Καρύµπαλης, Πρόεδρος Τµήµατος Γεωγραφίας
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, Αν. Καθηγητής
Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Πρόεδρος Ένωσης
Διοικητικών Δικαστών

1η Θεµατική Ενότητα
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΟ – ΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Πρώτη συνεδρία
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ε.τ. ΣτΕ, Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων


16.50: «Δασικοί χάρτες και νοµολογία του ΣτΕ»
Όλγα Παπαδοπούλου, Σύµβουλος ΣτΕ

17.10: «Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόµενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις»
Δηµήτριος Παπαστερίου, Οµότ. Καθηγητής ΑΠΘ

17.30: «Δασικοί Χάρτες: Ανάρτηση – Κατάρτιση – Κύρωση»
Νικόλαος Χλύκας, Δασολόγος M.Sc

17.50: «Δασικοί Χάρτες: Η διόρθωση προδήλων σφαλµάτων (Νοµικά ζητήµατα)»
Δήµος Νικόπουλος, Δικηγόρος, πρώην Νοµικός Σύµβουλος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

18.10: Ερωτήσεις – Συζήτηση
18.30: Διάλειµµα

Δεύτερη συνεδρία
Συντονιστής: Ιωάννης Λαµπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

18.50: «Οι δασικοί χάρτες υπό τη θεώρηση του Κτηµατολογικού Δικαστή»
Κωνσταντία Εµµανουηλίδου, Εφέτης

19.10: «Η µεταρρύθµιση του χάρτη και η δικαστική προσβολή του µετά την κύρωση»
Παναγιώτης Καποτάς, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δηµοσίου Δικαίου & ΜΔΕ Δασολογίας ΑΠΘ, υπ. Διδ. Πολυτεχνείου Κρήτης

19.30: «Εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας στην πράξη»
Παναγιώτης Καλλίρης, Δασολόγος, Δ/ντής Δασών Κορινθίας

19.50: «Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών ως προϋπόθεση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος: Θέσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη»
Αντωνίνα Παπαθανάσογλου – Αγγελική Σαλαµαλίκη, Ειδικές Επιστήµονες στον Συνήγορο του Πολίτη

20.10: Ερωτήσεις – Συζήτηση


Σάββατο 2 Δεκεµβρίου
2η Θεµατική Ενότητα
ΔΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
– ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Πρώτη συνεδρία
Συντονίστρια: Μαρία Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

9.30: «Η σηµασία των δασικών γενετικών πόρων την εποχή της κλιµατικής αλλαγής»
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής Δηµοκρίτειου ¬Πανεπιστηµίου, Δασολόγος

9.50: «Δασικοί γενετικοί πόροι: Νέες προκλήσεις ενόψει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια»
Ευπραξία – Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος

10.10: «Αειφορική διαχείριση δασών και αξιοποίηση δασικών πόρων»
Δηµήτριος Ντινόκας, Δασολόγος, πρώην Δ/ντής Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

10.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση
10.45: Διάλειµµα

Δεύτερη συνεδρία
Συντονιστής: Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

11.00: «Ευέλικτες µορφές διαχείρισης δασών και δασικών πόρων: Από την οριζόντια εφαρµογή κανόνων στις διαδικασίες εξατοµικευµένης λήψης αποφάσεων»
Άννα Δηµητροπούλου, Δικηγόρος, Yπ. Διδ., Πανεπιστήµιο York, Η.Β.

11.20: «Τα δάση της Ελλάδας, οι οικοσυστηµικές τους υπηρεσίες και ένα πολυπαραγοντικό σύστηµα αποτίµησης της αξίας τους»
Παναγιώτης Δηµόπουλος, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών

11.40: «Νοµικά ζητήµατα διαχείρισης των δασών στις περιοχές NATURA 2000»
Γεώργιος Μπάλιας, Επίκ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Δικηγόρος

12.00: Ερωτήσεις – Συζήτηση
12.20: Διάλειµµα

3η Θεµατική Ενότητα
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
Ενιαία συνεδρία
Συντονιστής: Ιωάννης Γράβαρης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

12.40: «Πιέσεις – Συγκρούσεις σε δασικές περιοχές. Η εµπειρία από τις αναφορές πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη»
Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

13.00: «Η δικαστική προστασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων στις δασικές διαφορές»
Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

13.20: «Η έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης: ένας διαρκής διάλογος µεταξύ κοινού, αναθεωρητικού νοµοθέτη και δικαστή»
Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

13.40: «Νοµική φύση δικαιώµατος κυριότητας επί των δασών: Νοµολογιακή προσέγγιση»
Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ

14.00: «Η νοµολογία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως προς την παράβαση της παράνοµης εκχέρσωσης δασικής ή αναδασωτέας έκτασης»
Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΜΔΕ Εµπορικού Δικαίου ΑΠΘ

14.20: Ερωτήσεις – Συζήτηση
14.40: Κλείσιµο εργασιών