ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος

Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24

ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777

FAX: 210-6998848

ΕΜΑΙL: enosidioikitikondikaston@gmail.com

     ή       enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

Αθήνα, 19.3.2020

Αρ Πρωτ. 26

 

 

    Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αθανάσιο Ράντο

    Προς το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Δημήτριο Κωστάκη

    Προς την Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Μαρία Καραμανώφ Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

  

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

            Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ενόψει της κατάστασης που διαμορφώνεται πανελλαδικά για τη δημόσια υγεία, όπως αποτυπώνεται στις εισηγήσεις των επιστημόνων, αλλά και στα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία έχουν ως κοινή συνισταμένη την κατά το δυνατό αποφυγή της μετακίνησης των πολιτών, ζητά, όσον αφορά τη διαδικασία της επιθεώρησης των διοικητικών δικαστών, να ανασταλεί έως το πέρας των έκτακτων μέτρων, το στάδιο της προσωπικής επαφής του επιθεωρητή και του επιθεωρούμενου (άρθρο 84 παρ. 7 εδ. δεύτερο του ΚΟΔΚΔΛ) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης – εξάπλωσης του κορωνοϊού από τη μετακίνηση εκατοντάδων συναδέλφων για τον παραπάνω σκοπό. Είναι αυτονόητο ότι μόλις λήξουν τα έκτακτα μέτρα αναμένουμε την πρόσκλησή μας από τους Επιθεωρητές προς ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιθεώρησης.

           

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ                                  ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                                        ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ