ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

6/3/2020

Για την Ένωση Διοικητικών Δικαστών δεν είναι πλέον ανεκτή η αδράνεια της Πολιτείας στο ζήτημα της στέγασης των Διοικητικών Δικαστηρίων του Πειραιά. Τα Δικαστήρια αυτά (Διοικητικό Πρωτοδικείο του Πειραιά και Διοικητικό Εφετείο Πειραιά), παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσής μας εδώ και πολλά χρόνια, εξακολουθούν να εμφανίζουν τριτοκοσμική εικόνα, καθόσον στεγάζονται σε απολύτως ακατάλληλα, ανθυγιεινά και προφανώς επικίνδυνα κτήρια, χωρίς εξόδους ασφαλείας, με απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά δεν έχει συντηρηθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει καταπονηθεί και από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτό το έτος 1987. Μέχρι και η εξωτερική δοκός του παρουσιάζει ρηγματώσεις.

Οι χώροι των Δικαστηρίων αυτών, εξάλλου, είναι ανεπαρκείς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τον ετήσιο αριθμό υποθέσεων και τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Δεν διαθέτουν καν αίθουσα δικηγόρων και χώρους υποδοχής.

Απαιτούμε επιτέλους να μεταστεγαστούν τα Διοικητικά Δικαστήρια του Πειραιά σε σύγχρονα, υγιεινά και ασφαλή κτήρια, με επαρκείς χώρους εντός του ιστού της πόλης του Πειραιά. Δεν θα αποδεχτούμε όμως προτάσεις για μεταστέγαση σε εξίσου ακατάλληλα και καταπονημένα ακίνητα, όπως για παράδειγμα το ακίνητο επί της οδού Σκουζέ, για το οποίο γίνεται λόγος, όπου στεγάζονται σήμερα τα πολιτικά Δικαστήρια του Πειραιά.


Προτείνουμε ενδεικτικά την αξιοποίηση ενός προφανώς κατάλληλου κρατικού ακινήτου, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, επί της οδού Ακτή Κονδύλη 32 σε τμήμα του οποίου στεγάζονται σήμερα κάποιες τελωνειακές υπηρεσίες.


Ζητάμε οι φορείς του Πειραιά, αλλά και η κοινωνία της πόλης να σταθούν δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε. Γιατί η μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά σε σύγχρονα κατάλληλα κτήρια είναι πρωτίστως ανάγκη της πόλης του Πειραιά και των πολιτών της