«Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 10.2.2019»

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10.1. 2019

Την 10.1.2019 και ώρα 14.45 συνήλθε στα γραφεία της Ένωσης το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία της Προέδρου Αγγελικής Λαϊνιώτη, του Αντιπροέδρου Παναγιώτη Δανιά, του Γενικού Γραμματέα Βασίλη Φαϊτά της Tαμία Αικατερίνης Κουτσοπούλου, και των μελών Νικόλαου Δρακόπουλου, και Αυγής Ανδοσίδου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την ανακήρυξη των υποψηφίων συμβούλων του διοικητικού συμβουλίου και μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για τις εκλογές της Ένωσης που θα διεξαχθούν την 10η Φεβρουαρίου 2019. Απουσίαζε δικαιολογημένα το μέλος Αικατερίνη Σεραφείμη.

Με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το Δ.Σ. ανακηρύσσει τους παρακάτω υποψηφίους σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 2 και 17 του καταστατικού της Ένωσης :

Α' ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ
ΑΣΠΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                        ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ
ΔΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                            ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ
ΦΑΪΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                  ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΗ           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΔ
ΑΝΔΟΣΙΔΟΥ ΑΥΓΗ                                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ
ΝΤΕΓΚΑ ΒΑΝΕΣΣΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

 

Β' ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΚΚΑΣ                                                              ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΔ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΗ                                                        ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

 

Η Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας                     Τα Μέλη