ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που θα γίνει το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 9.30η πρωινή, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (Ακαδημίας 60), με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.Οικονομικός απολογισμός
2. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
3.Τα εκκρεμή προβλήματα των Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και προώθηση των εκκρεμών αιτημάτων της Ένωσής μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ            ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΔ                  ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ